Política de Privacitat

Titular del Fitxer

El titular legal d’aquesta pàgina web i per tant dels fitxers amb dades de caràcter personal en els quals s’inclouran les dades recollides i tractades des d’aquesta pàgina web és la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’AVINGUDA DIAGONAL Nº 3, d’ara endavant CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR, amb domicili de contacte situat en Avinguda Diagonal nº 3, 08019 Barcelona.

Dades Recollides

Es pot visitar la pàgina web www.diagonalmarcentre.es sense necessitat de facilitar cap dada de caràcter personal, però hi ha diversos formularis de contacte on es recullen dades de caràcter personal. CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR únicament recull les dades personals que resulten necessaris per a facilitar-li la informació o els serveis sol·licitats.

Utilizació i finalitat de les dades recollides

En www.diagonalmarcentre.es es recullen dades de caràcter personal amb la següents finalitats:

– Enviament d’informació: La informació introduïda en els formularis de contacte s’emprarà per facilitar-li la informació que ens sol · liciti sobre el CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR, les seves activitats i promocions, així com les dels negocis instal · lats al centre comercial.

– Enviament de Newsletter: Les dades subministrades en els formularis de subscripció a la nostra newsletter, seran emprats per enviar-li informació per via electrònica sobre les ofertes, promocions i esdeveniments del centre comercial.

– Concursos o Promocions: Les dades de caràcter personal que es recullin tant a través de la pàgina www.diagonalmarcentre.es com a través de les pàgines, comptes o perfils d’usuari que mantingui el CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR a les diferents xarxes socials (Ex . www.facebook.com) seran emprats per gestionar la seva participació en el concurs o promoció en què intervingui, així com subministrar informació sobre les novetats del Centre Comercial.

– Xarxes Socials: Les dades de caràcter personal que ens faciliti a través de les nostres pàgines, sites, comptes o perfils d’usuari en xarxes socials (Facebook, twitter, .. etc) seran incorporades als nostres fitxers amb la finalitat d’utilització dins de les esmentades xarxes socials i mantenir-lo informat dels nostres esdeveniments, ofertes i promocions.

– Dades d’Empleats de negocis instal·lats al Centre Comercial: Les dades de caràcter personal facilitades pels empleats de locals de negoci instal · lats al centre comercial seran empleats amb la finalitat de gestió del centre i emissió de les targetes identificatives d’empleats del centre.

Revelació de dades personals a tercers.

Està prevista la comunicació a tercers de les dades personals que ens proporcioni en els següents supòsits:

– En els casos en què una norma legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials … etc)

– Si participa en concursos o promocions organitzats pel CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR, l’informem que a més de les cessions de dades que s’estipulen en les bases de cada promoció o concurs, la seva participació en qualsevol d’ells, implica l’autorització per a la comunicació pública de les seves dades personals (nom, cognom i fotografia) a la nostra pàgina web o perfils d’usuaris de xarxes socials, com a guanyadors i / o participants d’aquestes promocions.

Exercici de Drets

En qualsevol moment podràs exercir els Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament de la sol · licitud d’exercici corresponent juntament amb còpia del document oficial que t’identifiqui (DNI, carnet de conduir o passaport) a l’adreça de correu electrònic info@diagonalmarcentre.es o personalment a les oficines del CENTRE COMERCIAL DIAGONAL MAR situades en Avinguda Diagonal n º 3, 08019 Barcelona.